IPI AKADEMIJA: Konkurs za upis studenata u Akademsku 2019./2020. godinu
Konkurs za upis nove generacije studenata na IPI Akademiju je otvoren! Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto, jer broj kandidata je ograničen. Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla osnovana je 2014. godine i prva je privatna visokoškolska ustanova u Tuzli. Na Internacionalnoj... Read more
error: