Prošao je 15. jun: Pročitajte šta se dešava sa pasošima u BiH Prošao je 15. jun: Pročitajte šta se dešava sa pasošima u BiH
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je prije sedam dana u Sarajevu da bi od 15. juna trebalo da bude otklonjen zastoj u... Prošao je 15. jun: Pročitajte šta se dešava sa pasošima u BiH

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je prije sedam dana u Sarajevu da bi od 15. juna trebalo da bude otklonjen zastoj u izdavanju pasoša građanima BiH.

Prema njegovim riječima, rukovodstvo Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka /IDDEEA/ BiH dobilo je garancije od preduzeća “Milbauer”, koje izrađuje pasoše, da će poslije 15. juna biti obezbijeđen potrebni repromaterijal za izradu pasoških knjižica i omogućeno njihovo nesmetano izdavanje građanima.

Danas je 16. juni, a iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dobili smo informaciju da su pasoši “u fazi isporuke”.

“Agencija je informisana od strane  izabranog dobavljača ‘Muhlbauer d.o.o.’ da je neophodni repromaterijal za proizvodnju pasoških knjižica u fazi isporuke. Agencija je već stavila sve svoje raspoložive resurse u funkciju personalizacije i transporta putnih isprava na lokacije nadležnih organa (kantonalni MUP-ovi u FBIH, MUP R.Srpske, Javni registar Brčko distrikta BiH, DKP BiH u inostranstvu”, rekao je za BUKU u četvrtak popodne Branimir Gojković, stručni savjetnik Agencije.

On ističe da će se zahtjevi za izdavanje putnih isprava rješavati sukcesivno, i to prioritetno zahtjevi koji su izvan zakonskog roka.

“Sa druge strane, svi zahtjevi koji se budu podnosili u narednom periodu rješavaće se u skladu sa Zakonom o putnim ispravama BiH: ‘zahtjev za izdavanje putne isprave nadležni organ dužan je riješiti u roku od 30 dana (redovna procedura) od dana podnošenja zahtjeva osim kad rješavanje zahtjeva za izdavanje putnih isprava koji su podneseni diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, u kojem slučaju je rok za rješavanje zahtjeva 60 dana od dana podnošenja zahtjeva (ukoliko je zahtjev podnijet u redovnoj proceduri)'”, ističe Gojković.

Podsjetimo da su mnogi građani BiH ostali bez pasoša, jer je došlo do nestašice knjižica.

(Radio Kameleon)

 

 

No comments so far.

Be first to leave comment below.

error: