Na proljeće 2018. godine moguć početak izgradnje TE Banovići Na proljeće 2018. godine moguć početak izgradnje TE Banovići
Rudnik mrkog uglja Banovići trenutno zapošljava oko dvije hiljade i 800 osoba u različitim organizacionim jedinicama. Taj broj će se u narednim godinama zasigurno... Na proljeće 2018. godine moguć početak izgradnje TE Banovići

Rudnik mrkog uglja Banovići trenutno zapošljava oko dvije hiljade i 800 osoba u različitim organizacionim jedinicama. Taj broj će se u narednim godinama zasigurno povećavati, jer će samom izgradnjom Termoelektrane biti potreban novi kadar. Kada je u pitanju početak izgradnje, kako navodi direktor rudnika, to bi se moglo desiti na proljeće. Do kraja ovog mjeseca, uslijedit će parafiranje Ugovora sa kineskom kompanijom o saradnji i izgradnji ove termoelektrane.

”Nakon čega bi sa parafiranim ugovorom ponudili taj ugovor Vladi i Parlamentu da sagledaju i da oni izdaju garanciju. Realno, moglo bi se očekivati do septembra ili oktobra da Ugovor stupi na snagu i da se krene u projektovanje, a negdje u proljeće bi počeli građevinski radovi”, navodi Munever Čergić, direktor RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

Izgradnjom Termoelektrane Banovići ovo će postati privredni gigant, a u narednih 40 godina osigurana je egzistencija onih koji žive i rade na ovim prostorima. Nedavno je usvojen i Trogodišnji plan poslovanja Rudnika mrkog uglja Banovići do 2019. godine. Ono što je cilj je osiguranje materijalno-tehničkih mogućnosti kao preduslov eksploataciji i preradi uglja, te ostvarenje proizvodnje i prodaje od 4,8 miliona tona separisanog uglja. Kao i do sada najvećim dijelom ugalj će biti plasiran za potrebe Termoelektrana Tuzla i Kakanj.

”Već smo krenuli u proširenje kapaciteta kako bi 2021. i 2022. godine bili spremni da proizvodimo znatno veće količine uglje da bi mogli snabdijevati i Termoelektranu u Banovićima i Termoelektranu u Tuzli”, kaže Čergić.

65 posto ukupno proizvedenih količina uglja ide na domaće tržište, a ostatak na inostrano. To bi za ovaj trogodišnji period značilo oko 390 hiljada tona separisanog uglja na stranom tržištu. Kao i do sada, i u narednom periodu vodit će se računa i o zapošljavanju.

Kako je nedavno obećano poseban tretman prilikom zapošljavanja imat će boračka populacija. Tako je bilo i do sada, zbog čega je nedavno direktoru ovog rudnika uručena Zlatna plaketa sa ljiljanom – priznanje Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona zbog zalaganja za zapošljavanje tih kategorija, ponajviše demobilisanih boraca.

Trogodišnjim planom poslovanja predviđeno je i povećanje plata radnicima. Povećanje bruto plate planirano je za 2018. godinu u iznosu od 5 posto. Pored redovnih isplata plata, predviđen je i topli obrok, isplata regresa za godišnji odmor, banjsko liječenje, kao i snošenje dijela troškova za liječenje.

 

(RTV  Slon)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

error: