Poznat identitet 70 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima Poznat identitet 70 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima
mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 70 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine na... Poznat identitet 70 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima

mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 70 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine na području Srebrenice, javlja Anadolija.
Za ovogodišnju koletivnu dženazu nema više zakazanih identifikacija, međutim, ukoliko se neka od porodica u međuvremenu izjasni da želi ukopati posmrtne ostatke člana porodice to će biti i urađeno.
11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, bit će ukopani:

Hasanović (Avdulah) Ševket ( rođen 1974.),
Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.),
Hasanović (Emin) Rešid (1929.),
Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.),
Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.),
Šabanović (Mehan) Rasim (1945.),
Beganović (Selman) Sabahudin (1976.),
Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.),
Salkić (Mustafa) Munib (1979.),
Harbaš (Salih) Bajro (1947.),
Harbaš (Bajro) Adem (1974.),
Salihović (Selman) Mirzet (1978.),
Salihović (Huso) Alija (1923.),
Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.),
Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.),
Suljić (Kemal) Damir (1979.),
Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.),
Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.),
Mujić (Meho) Hajrudin (1979.),
Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.),
Gabeljić (Rasim) Amir (1965.),
Mehmedović (Hasan) Selim (1953.),
Osmanović (Omer) Sinan (1940.),
Salihović (Mesud) Kemal (1953.),
Huremović (Mujo) Ibro (1954.),
Malić (Alija) Ibrahim (1938.),
Riđić (Husein) Rajif (1951.),
Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.),
Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.),
Memić (Huso) Neđib (1955.),
Cvrk (Osman) Behaija (1948.),
Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.),
Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.),
Agić (Ćamil) Sadik (1965.),
Husić (Mustafa) Muhamed (1972.),
Suljić (Suljo) Ramiz (1972.),
Efendić (Edhem) Senajid (1960.),
Mustafić (Šefik) Vahid (1960.),
Mandžić (Salih) Jakub (1958.),
Fejzić (Nezir) Zule (1963.),
Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.),
Smailović (Adil) Omer (1961.),
Alić (Mursel) Sead (1969.),
Alić (Dahmo) Smail (1967.),
Jusić (Jusuf) Sehid (1968.),
Mujić (Bekto) Bego (1946.),
Jahić (Nedžib) Enver (1977.),
Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.),
Imamović (Mustafa) Zaim (1974.),
Imamović (Mustafa) Zejad (1976.),
Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.),
Ademović (Ševal) Šefik (1979.),
Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.),
Mehmedović (Adem) Hasan (1953.),
Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.),
Hafizović (Mušan) Husein (1963.),
Bečić (Mujo) Hakija (1943.),
Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.),
Muminović (Rasim) Ramiz (1957.),
Skeledžić (Nezir) Edo (1930.),
Jusić (Osman) Bajro (1972.),
Omerović (Osmo) Osman (1970.),
Mustafić (Šefik) Sakib (1954.),
Malagić (Ramo) Šaban (1956.),
Turković (Ahmet) Nedžib (1977.),
Hasanović (Emin) Abdulah (1939.),
Krdžić (Hakija) Junuz (1943.),
Suljić (Azem) Fehim (1957.),
Junuzović (Sabit) Omer (1959.) i
Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.).

Među 70 žrtava koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukupana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.

(Izvor: RTV Slon)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

error: