Održana svečanost povodom prijema novih oficira Oružanih snaga BiH Održana svečanost povodom prijema novih oficira Oružanih snaga BiH
U Domu Oružanih snaga BiH danas je održana svečanost povodom prijema šeste klase oficira Oružanih snaga BiH u profesionalnu vojnu službu, u početnom činu... Održana svečanost povodom prijema novih oficira Oružanih snaga BiH

U Domu Oružanih snaga BiH danas je održana svečanost povodom prijema šeste klase oficira Oružanih snaga BiH u profesionalnu vojnu službu, u početnom činu oficira. Zakletvu su položili i potpisali ugovor u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira 54 kandidata.

Ova 54 kandidata uspješno su završila osnovnu oficirsku obuku Oružanih snaga BiH. Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić ističe da su Oružane snage danas postale jače, te da novi oficiri podižu borbenu spremnost Oružanih snaga na viši nivo.

”Oni su sada postali dio OS i imaju priliku graditi vojnu karijeru unutar OS BiH, a posebno me raduje kod ovih mladih ljudi njihova spremnost i opredijeljenost službi u OS BiH, Bosni i Hercegovini”, rekao je Krešić.

Osnovna oficirska obuka je trajala deset mjeseci. Realizovana je u Centru za osnovnu obuku Pazarić, Centru za profesionalni razvoj Travnik i jedinicama Oružanih snaga BiH po planu osnovne oficirske obuke.

”Kompletna obuka je realizovana u našim centrima, što samo po sebi govori da naši centri u potpunosti mogu podržati potrebe za razvoj oficirskog, podoficirskog i vojničkog kadra”, naveo je generalpukovnik Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH.

Oružane snage BiH su se na ovaj način opredijelile za podmlađivanje kompletnog oficirskog, podoficirskog i vojničkog kadra. Također je istaknuta i važnost školovanja kadeta na akademijama širom svijeta. Naši kadeti se školuju u deset zemalja svijeta, a taj proces će nam donijeti nova 343 oficira, kazao je Mašović. Najuspješnijim polaznikom šeste klase Osnovne oficirske obuke proglašen je potporučnik Slobodan Vuković, dok je najbolje rezultate iz fizičke spremnosti ostvario potporučnik Kadija Talić.

”Mi smo uspjeli da savladamo sve zahtjeve i zadatke koje su nam nametnuli instruktori. Nadam se da ću to znanje uspjeti prenijeti na svoje podređene i radne kolege. Nadam se da ću kroz svoj samorazvoj i dalje da napredujem”, rekao je potporučnik Slobodan Vuković.

Kandidati su pripremljeni, obučeni i osposobljeni u vještinama koje su potrebne za vršenje početnih oficirskih dužnosti u Oružanim snagama BiH koje su u skladu sa NATO standardima.

(Izvor: RTV Slon)
error: