BiHMALI OGLASIVijesti

Obavijest za korisnike BH Telecoma

0

U skladu sa pravilima RAK-a, prošle sedmice je u medijima i na web stranici BH Telecoma objavljena Obavijest da će od 1.marta 2020. godine biti izvršene izmjene Cjenovnika, kojima se uvodi mjesečna naknada za dostavu Detaljnog (mjesečnog) izvještaja o ostvarenim pozivima/saobraćaju putem pošte za korisnike fiksne i mobilne telefonske usluge BH Telecoma, dok je dostava navedenog izvještaja putem e-maila besplatna. 

Obzirom na uočena pogrešna tumačenja ove Obavijesti, sve korisnike obavještavamo da Detaljni izvještaj o pozivima/saobraćaju nije isto što i izvještaj o pozivima koji se korisnicima dostavlja besplatno uz mjesečne račune. Ovaj izvještaj će se i dalje dostavljati besplatno korisnicima uz mjesečne račune. 

Usluga Detaljni izvještaj o pozivima i drugom ostvarenom saobraćaju je dodatna opcija koja se aktivira isključivo na zahtjev korisnika i omogućava detaljne informacije o generisanom saobraćaju/transakcijama (vrijeme poziva i  trajanje poziva za svaki obavljeni razgovor, količina saobraćaja i dr.), a koji se korisnicima fiksne i mobilne usluge dostavljaju odvojeno od mjesečnih računa.

Navedenom izmjenom Cjenovnika je BH Telecom svojim korisnicima omogućio da od 01. marta Detaljni izvještaj o pozivima/saobraćaju, kao dodatnu uslugu, mogu besplatno preuzimati putem sljedećih kanala: printana verzija na prodajnim mjestima BH Telecoma, dostava na e-mail, putem web stranice BH Telecoma i mobilne aplikacije BH Telecoma, dok će se dostava poštom naplaćivati 3,90 KM sa uračunatim PDV-om.

(Izvor: bhtelecom.ba)

Comments

Comments are closed.